Lokaal Sport Akkoord

Het Sport- en Beweegakkoord heeft als doel dat iedereen in de gemeente Brummen een leven lang met plezier kan sporten en bewegen. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. In het akkoord staan ambities die wij met elkaar willen bereiken op het gebied van sport en bewegen in de gemeente Brummen.

Verschillende thema's 

De verschillende thema’s zijn:

  • Van jongs af aan vaardig in bewegen
  • Duurzame sportomgeving
  • Inclusief sporten en bewegen
  • Positieve sportcultuur
  • Vitale sport- en beweegaanbieders

Spreken één of meerdere van de benoemde ambities en acties u aan uit het lokaal Sport Akkoord en wilt u graag een bijdrage leveren aan het akkoord? Dien dan de aanvraag in bij het kernteam van het Lokaal Sport Akkoord. 

Beoordelingscriterea aanvragen

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • De activiteit moet aansluiten bij minimaal één van de thema’s uit het sportakkoord.
  • Er moet sprake zijn van een samenwerking met meerdere partijen om de activiteit te organiseren.
  • Er moet duidelijk gemaakt worden hoe de activiteit in de toekomst – zonder aanvullende financiering      vanuit het sportakkoord – door kan gaan (toekomstbestendig, geen eenmalige activiteiten).
  • Daarnaast moet er een vorm zijn van co-financiering.

Heeft u na het lezen van deze tekst nog vragen, klik dan op onderstaande button om ons een email te sturen.


Bekijk het Lokaal Sport Akkoord

Per kwartaal kunnen aanvragen worden ingediend via de email. Via de onderstaande button kunt u het Lokaal Sport Akkoord bekijken.

Klik hier