Over Sportkompas

Een plek om te sporten en te bewegen voor iedereen in de gemeente Brummen, dat is wat stichting Sportkompas biedt. Wie op zoek is naar competitie, plezier, vriendschap, sociale erkenning, gezond bewegen en/of een leuke vrijwilligersbaan kan bij stichting Sportkompas terecht. Het is onze missie om sport, bewegen en gezondheid in de gemeente Brummen te stimuleren en op die manier de leefbaarheid in alle dorpen en kernen in onze gemeenschap te vergroten.

Oprichting Stichting Sportkompas

Stichting Sportkompas is op 1 februari 2018 opgericht. De verschillende afdelingen waaruit stichting Sportkompas bestaat zijn:

  • Sportservice: Afdeling Sportservice bestaat uit beweegcoaches, combinatiefunctionarissen sport en verenigingsondersteuners.
  • Verhuur sportzalen en horeca: De verhuur- en horeca-afdeling beheert de binnensportaccommodaties in de gemeente. Dit zijn sporthal De Bhoele in Eerbeek, overdekt zwembad en sportzaal Rhienderoord in Brummen en de gymzaal aan de Kloosterstraat in Eerbeek.
  • Zwemzaal: Zwembad Rhienderoord in Brummen biedt méér dan een zwembad en sportzaal alleen. Hier kun je zwemmen, (aqua)sporten, zwemlessen, genieten, ontspannen, een kopje koffie drinken, bewegen en plezier maken.

Verder is stichting Sportkompas actief met beweeg- en sportstimulering en de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid.

Centrum Voor Veilige Sport

Stichting Sportkompas staat borg voor een omgeving waar al onze gasten veilig kunnen sporten en bewegen. Niet alleen staan wij in voor de fysieke veiligheid van onze gasten maar ook voor sociale veiligheid. Wanneer een gebruiker van onze accommodatie zich niet veilig voelt of zijn er signalen van ongewenst gedrag van medewerkers, trainers of anderen dan kan dit worden gemeld bij het Centrum Voor Veilige Sport. https://centrumveiligesport.nl/